Internet Explorer

Internet Explorer 11.0

Miễn phí
Browse the Internet in a familiar interface with ActiveX support
Người dùng đánh giá
3.7  (52,137 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
11.0.17763 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft

Visit regular websites or ones that still require ActiveX support in a multi-tabbed interface. Keep a history of your visited websites, create bookmarks and enjoy the backward compatibility. It supports media codecs, WebM, WebGL, and HTML5.

Internet Explorer là một đại duyệt điều này cho phép con cách định hướng web.
Tính năng:
-Internet Explorer harnesses cái untapped sức mạnh của PC, giao trang đầy sặc sỡ đồ họa, bằng phẳng video, và tương tác dung.
-Kinh nghiệm trên mạng cái cách mà anh muốn cùng với một người "dọn dẹp" nhìn kìa, ưa thích mạng ở đây để tác vụ, và seamless hợp nhất với Windows.
-Duyệt confidently với xây dựng-trong cụ như SmartScreen Filter và Tracking Protection đó cho anh biết về sự đe dọa của PC và sự riêng tư của cô.
Thông tin được cập nhật vào: