Internet Explorer

Internet Explorer

Miễn phí
Internet Explorer là một đại duyệt điều này cho phép con cách định hướng web
Người dùng đánh giá
3.7  (51,591 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 8 giải thưởng
Internet Explorer là một đại duyệt điều này cho phép con cách định hướng web.
Tính năng:
-Internet Explorer harnesses cái untapped sức mạnh của PC, giao trang đầy sặc sỡ đồ họa, bằng phẳng video, và tương tác dung.
-Kinh nghiệm trên mạng cái cách mà anh muốn cùng với một người "dọn dẹp" nhìn kìa, ưa thích mạng ở đây để tác vụ, và seamless hợp nhất với Windows.
-Duyệt confidently với xây dựng-trong cụ như SmartScreen Filter và Tracking Protection đó cho anh biết về sự đe dọa của PC và sự riêng tư của cô.

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Make Internet Explorer 11 the default Windows browser
Make Internet Explorer 11 the default Windows browser
The latest Windows 10 update has improved Edge's security
The latest Windows 10 update has improved Edge's security
An Early Build of Project Spartan Has Arrived
An Early Build of Project Spartan Has Arrived
Report: Microsoft May Launch a New Browser Along With Windows 10
Report: Microsoft May Launch a New Browser Along With Windows 10
Microsoft Is Terminating Older Versions of IE
Microsoft Is Terminating Older Versions of IE

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận

Tải xuống cho Mac

Internet Explorer cho Mac
Thông tin được cập nhật vào: